A- A A+
Kontrast
Facebook

Chcesz zasilić nasz zespół?

Kliknij i sprawdź, czy mamy ofertę dla Ciebie!

Aktualnie rekrutujemy:

SAMODZIELNY REFERENT DS. SYMULACJI


 


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało w szczególności:

 • – przygotowanie sal dydaktycznych na zajęcia ze studentami i na egzaminy,
 • – diagnozowanie usterek i dokonywanie podstawowych napraw trenażerów,
 • – prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu na salach niskiej wierności,
 • – prowadzenie obsługi technicznej zajęć symulacyjnych, egzaminów, zawodów symulacyjnych oraz eventów organizowanych w jednostce,
 • – pełnienie roli pacjenta symulowanego i/lub rodziny pacjenta w trakcie trwania prostych scenariuszy,
 • – wsparcie techniczne dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w CSM,
 • – zgłaszanie braków sprzętowych oraz przewidywanie zużycia sprzętu w ciągu roku akademickiego,
 • – dokonywanie zamówień niewymagających procedury przetargowej za pośrednictwem ProcessPortalu
 • – podejmowanie działań mających na celu podnoszenie poziomu nauczania z zastosowaniem symulacji medycznej.

Wymagania:

 • – wykształcenie minimum średnie,
 • – doświadczenie – minimum rok,
 • – znajomość obsługi komputera i programów pakietu MS Office ,
 • – rzetelność i asertywność,
 • – samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy,
 • – komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej,
 • – umiejętność obsługi mediów społecznościowych.

Mile widziane:

 • – szkolenia medyczne typu: ALS, EPLS, ITLS,
 • – wcześniejsze zatrudnienie w jednostce ochrony zdrowia,

Oferujemy:

 • – zatrudnienie w drodze umowy o pracę w wymiarze częściowym (1/2) lub 1 etat
 • – elastyczne godziny rozpoczynania pracy (7:00-8:30),
 • – dodatkowa „13" pensja w ciągu roku,
 • – dofinansowanie do urlopów wypoczynkowych tzw. „wczasy pod gruszą", oraz do wypoczynku dla dzieci (obozy/kolonie/półkolonie),
 • – dofinansowanie do karty sportowej,
 • – ubezpieczenie na życie na atrakcyjnych warunkach,
 • – preferencyjne pożyczki mieszkaniowo- remontowe,
 • – dofinansowanie do zakupu okularów,
 • – możliwość rozwoju zawodowego,
 • – miłą atmosferę w miejscu pracy. 

Prosimy o przesłanie na adres: praca@umed.lodz.pl CV zawierające:

 1. Informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.
 

Data dodania: 2023-08-10

CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ?
Na pewno niepowtarzalnej atmosfery 🙂

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

 1. 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4,  90-419 Łódź;
 2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;
 3. 3. Podane przeze Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 4. 4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 5. 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 6. 6. Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
 7. 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. 8. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ponadto przysługuje Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. 9. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 10. 11. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 11. 12. Podanie przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. ​