Praca

INSTRUKTOR

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku będzie należało w szczególności:

 • udział w tworzeniu scenariuszy do zajęć w Centrum Symulacji Medycznych,
 • udział w przygotowaniu sylabusów do zajęć w Centrum Symulacji Medycznych,
 • prowadzenie zajęć i kursów w Centrum Symulacji Medycznych,
 • realizacja działań mających na celu wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni,
 • doskonalenie procesu nauczania z zastosowaniem symulacji medycznej poprzez wdrażanie odpowiednich metod, modeli i sposobów nauczania zgodnych ze strategią unowocześniania procesu kształcenia opartego o umiejętności.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe II stopnia (magister) na kierunku: lekarski, pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne,
 • min. 1 rok udokumentowanego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej lub kursów medycznych, studenckie koła naukowe,
 • szkolenie medyczne typu: ALS, EPLS, ITLS,
 • język angielski – A2/B1,
 • bardzo dobra znajomość obsługi baz danych oraz programów: Word, Excel, Power Point,
 • komunikatywność,
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 • praca zespołowa,
 • otwartość na nowe rozwiązania technologiczne i dydaktyczne.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w drodze umowy o pracę na 1/2 etatu w projekcie „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi" (POWER. 05.03.00-00-0012/15),
 • atrakcyjne środowisko pracy,
 • rozwój zawodowy,
 • bogaty pakiet benefitów: „wczasy po gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej i sporo innych,​
 • miłą atmosferę w miejscu pracy.

 

Prosimy o przesłanie na adres: praca@umed.lodz.pl CV wraz z listem motywacyjnym zawierającym:

 1. Informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia,  dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.

Informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4,  90-419 Łódź;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;
 3. Podane przeze Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 6. Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ponadto przysługuje Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 11. Podanie przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Data dodania: 2020-09-24

Termin składania dokumentów: 2020-10-12

https://bip.umed.pl/witryny/oferty_pracy/Lists/oferty/DispForm.aspx?ID=361

Podziel się