Praca

wróćWydrukj

INFORMATYK-ADMINISTRATOR

CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH

logo-csm.jpg 

Co należy do Twoich zadań:

 • Administrowanie uruchomionymi w ramach CSM systemami, m.in.: SECTRA, LLEAP, UNI, MUS, system AV, Learning Space;
 • Utrzymanie systemów informatycznych w CSM;
 • Wsparcie dla stanowisk roboczych, udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom sprzętu komputerowego oraz aplikacji klienckich;
 • Zarzadzanie, konfiguracja, utrzymanie i bieżąca obsługa stymulatorów wraz ze sprzętem
  i oprogramowaniem peryferyjnym;
 • Przygotowanie wyposażenia symulacyjnego oraz sprzętu i oprogramowania peryferyjnego do prowadzenia zajęć i egzaminów;
 • Wsparcie informatyczne zajęć symulacyjnych, konferencji, szkoleń oraz zjazdów;
 • Administrowanie stroną www centrum;
 • Obsługa mediów społecznościowych,
 • Wsparcie informatyczne bieżącej pracy jednostki.

Aby wykonywać te zadania wystarczy…
Wiedza, którą nabyłeś kończąc studia magisterskie na kierunku informatyka lub pokrewne,
3 letnie doświadczenieaby wymienione poniżej zagadnienia nie sprawiły Tobie problemu:

 • konfiguracja i administracja systemami z rodziny GNU/Linux, Windows Serwer,
 • bardzo dobra umiejętność pisania skryptów automatyzujących z wykorzystaniem języka Bash, Power Shell;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień sieciowych w zakresie konfiguracji i utrzymania infrastruktury przełączników sieciowych warstw 2 i 3 oraz kierowania ruchem sieciowym;
 • bardzo dobra znajomość protokołów TCP/IP, UDP, IPSec; dobra znajomość zagadnień bazy Microsoft SQL;
 • dobra znajomość środowiska wirtualizacyjnego VMWare vSphere.

Co możemy zagwarantować w zamian za solidną pracę:

 • Zatrudnienie w drodze umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w projekcie „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi" (POWER. 05.03.00-00-0012/15),
 • Bogaty pakiet benefitów: „wczasy po gruszą", „trzynasta pensja", dofinansowanie aktywności sportowej i sporo innych benefitów.
 • Zgrany zespół, który wymienia się pomysłami, a które szef zauważa i docenia.
 • Udział w ciekawych projektach ze względu na prężenie działającą i nadal rozwijającą się strukturę Centrum.
 • Pracodawcę, który szanuje i przestrzega praw pracownika.

Prosimy o przesłanie na adres: 
praca@umed.lodz.pl  
CV  zawierające:​​

 1. Informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia,  dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.​

Informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Kościuszki 4,  90-419 Łódź;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod numerem telefonu 42 272 52 11 lub za pośrednictwem adresu mailowego: iod@umed.lodz.pl;
 3. Podane przeze Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
 4. Zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 6. Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Ponadto przysługuje Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 11. Podanie przez Państwa dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych nie są obowiązkowe, jednak są warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.


Data dodania: 2021-04-27

Termin składania dokumentów: 2021-05-18

Podziel się