BLS+AED

Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji, oparty o wytyczne ERC 2015

czas trwania 1 dzień prognozowane godziny zajęć 8-18

Poruszane zagadnienia:
-podstawowe czynności resuscytacyjne,
-użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
-pozycja bezpieczna.

Podziel się