Zapraszamy na kursy z zakresu ALS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych), EPLS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci) oraz ITLS (Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej)

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy pracowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na organizowane przez Centrum Symulacji Medycznych kursy z zakresu ALS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych), EPLS (Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci) oraz ITLS (Zaawansowane zabiegi ratujące życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej).

Przewidywane terminy kursów to:

  • ALS 21-22.06.2021
  • EPLS 23-24.06.2021
  • ITLS 28-30.06.2021

Dzień kursu zaczyna się przeważnie w okolicach godziny 8:00 i trwa do około 18:00.

Kursy są bezpłatne, mogą uczestniczyć w nich wszyscy pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Mogą Państwo zapisywać się na każdy kurs, w którym do tej pory nie było się uczestnikiem z ramienia Centrum Symulacji Medycznych.

Zapisy na kursy są możliwe od dnia 05.05.2021 od godz.8:00 do wskazanego w załączniku 1 do regulaminu terminu, bądź do momentu wyczerpania miejsc.
W celu zgłoszenia należy wypełnić załączone dokumenty i przesłać podpisane i zeskanowane drogą mailową na adres: roksana.adamska@umed.lodz.pl. W przypadku braku podpisu, bądź nieprawidłowego wypełnienia formularzy zostaniecie Państwo poinformowani zwrotnie mailem a czas zgłoszenia będzie liczył się w momencie uzupełnienia brakujących informacji.

Do kwalifikacji na kurs wymagane jest dostarczenie papierowych oryginałów pierwszego dnia kursu.

O zakwalifikowaniu na kurs, bądź wpisaniu na listę rezerwową zostaniecie Państwo poinformowani mailowo w momencie wyczerpania miejsc. W przypadku rezygnacji uczestnika na kurs kwalifikują się osoby z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń.

Po zakwalifikowaniu rezygnacja z udziału w kursie możliwa jest do 14 dni kalendarzowych przed pierwszym dniem kursu. Po tym czasie, lub w razie nieusprawiedliwionego niestawienia się uczestnika na kursie stosuje się zapisy z §3, pkt 4 Regulaminu udziału w kursie.

W czerwcu planowane są również dwie edycje kursu symulacyjnego. O szczegółach powiadomimy wkrótce .

Załączniki do pobrania :

Podziel się
Opublikowano: 30 kwietnia 2021
Logotypy unijne

Projekt „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Copyright © 2021 UMED
Deklaracja dostępności