Kurs podstawowy symulacji medycznych

czas trwania 4 dni prognozowane godziny zajęć 8-16

Poruszane zagadnienia:
– Tworzenie curriculum opartego o symulacje medyczną skupionego na efektach kształcenia
– Tworzenie scenariuszy do zajęć symulacyjnych skupionych na efektach kształcenia
– Podstawy symulacji medycznych
– Zasady przeprowadzenia briefingu i debriefingu (z i bez nagrań audio-video)
– Rola instruktora i technika symulacji medycznych
– Podstawowe umiejętności nietechniczne (bezpieczeństwo pacjenta, zarządzania zasobami w sytuacjach kryzysowych, rola lidera)
– Ustawiania symulatora oraz przygotowanie pracowni do symulacji
– Nauczanie dorosłych

Podziel się