ETC

Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji, oparty o wytyczne ERC 2015

czas trwania 3 dni prognozowane godziny zajęć 8-18

Poruszane zagadnienia:
– zasady pracy w zespole urazowym,
– ocena pacjenta z obrażeniami ciała w ramach SOR,
– rozpoznanie i leczenie stanów bezpośredniego zagrożenia życia w obrażeniach ciała,
– zaopatrzenie dróg oddechowych w urazach,
– wstrząs,
– urazy klatki piersiowej,
– urazy jamy brzusznej,
– urazy głowy,
– urazy kręgosłupa,
– urazy kończyn,
– urazy u dzieci,
– transport pacjenta z mnogimi obrażeniami ciała.

Podziel się