EPALS

Kurs certyfikowany przez Europejską Radę Resuscytacji, oparty o wytyczne ERC 2015

czas trwania 2 dni prognozowane godziny zajęć 8-18

Poruszane zagadnienia:
– Rozpoznanie dziecka w stanie zagrożenia życia,
– Zaopatrywanie drożności dróg oddechowych,
– Niewydolność oddechowa,
– Niewydolność krążenia,
– Podstawowe czynności resuscytacyjne,
– Algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych,
– Stabilizacja kręgosłupa szyjnego – unieruchomienie,
– Drogi podawania leków,
– Bezpieczna defibrylacja,
– Zaburzenia rytmu serca,
– Zaopatrzenie pacjenta po urazie,
– Resuscytacja noworodka,
– Opieka poresuscytacyjna,
– Etyka w resuscytacji

Podziel się